Svečani dani Općine Kršan 2022.

Nezaobilazna je participacija KUD-a Zlatela na danima Općine Kršan. Kao i obično, Zlatela se aktivno uključuje u kreaciju kulturno umjetničkog programa u kojem prikazujemo djelić kulturne baštine Kršanštine i Istre, ali sudjelujemo i na otvaranju Svečane sjednice Općine Kršan. Uz Zlatelu, u kulturno umjetničkom programu sudjelovali su i predstavnici KUD-a Kršanski ljiljani, prikazujući djelić bošnjačkog kulturno umjetničkog programa.