Smo čekali, ma smo i dočeli obuć našega Gorana va nošnju

Ekola, neka se zno da se žene naši Ana Licul i Goran Kvalić, a mi smo pasali do njih i kuntenali ih. Samo neka se imaju rada, to je se ča in želimo 😍
Neka se zno i da je ovo prvi put da smo Kvalića obukli va nošnju i joko nan je šimpatiko 🤩💓😍 Ča ni?
Živili špoži 🥂🥂🥂

pršit #kobasice #sir #kolačići #špoži #Zlatela