Predstavljamo naše balarine: Nina & Mario

Ovo su naši balarini: Nina & Mario 🥰 na 57. Smotri narodne glazbe i plesa Istre u Krasici kraj Buja.