Predstavljamo naše balarine: Nikol & Marino

Ovo su Nikol & Marino 😍🥰😊💃🕺👇  na 57. Smotri narodne glazbe i plesa Istre u Krasici kraj Buja