Odluka o članarini za 2024.

Temeljem članka 11. Statuta Kulturno umjetničkog društva „Ivan Fonović Zlatela“ Kršan, od 25. lipnja 2015. Predsjedništvo KUD-a „Zlatela“ Kršan dana 6. veljače 2024. donosi sljedeću

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2024.

Godišnja članarina za 2024. iznosi 30,00 € za sve sekcije društva osim sekcije Zlatelići čija je članarina određena na mjesečnoj razini u iznosu od 10,00 € mjesečno za jednog (1) člana te po 5,00 € mjesečno više za svakog sljedećeg Zlatelića iz iste obitelji, a tijekom razdoblja aktivnosti u 2024.

Obrazloženje

Godišnju članarinu za 2024. članovi su dužni uplatiti na IBAN račun društva prema priloženoj uplatnici do 30. lipnja 2024., dok se mjesečne članarine uplaćuje na mjesečnoj razini o čemu se vodi redovna evidencija.

U Kršanu, 6. veljače 2024.

Članarina za 2024.
Zlatelići mjesečna članarina 2024. – 1 član
Zlatelići mjesečna članarina 2024. – 2 člana
Zlatelići mjesečna članarina 2024. – 3 člana