Odakle dolazimo

Kršan je jedan od rijetkih srednjovjekovnih kaštela u Istri sagrađen na pristupačnom položaju. Leži na lako uzdignutom terenu gdje se kraška ploča počinje spuštati s jedne strane prema Čepićkom polju (nekad Čepićkom jezeru), a s druge strane prema Plominskom zaljevu. Prije izgradnje novih prometnica Kršan je predstavljao raskršće putova za Rijeku, Pulu, Kopar, Trst i Pazin.Capture

Za podrijetlo naziva mjesta Kršan (Chersano pod vlašću Italije) postoje dvije pretpostavke. Po prvoj pretpostavci ime potječe od  imena porodice Karscheyner, podrijetlom iz Pazinske grofovije, koja se najviše spominje u povijesti Kršana od 13. do 16.st.Druga je pretpostavka da je mjesto dobilo ime prema krševitom terenu na kojem je smješten stari grad Kršan.

Kršanski kaštel pominje se prvi put godine 1274. u mirovnom ugovoru između patrijarha Rajmunda  i grofa Alberta Goričkog. Iz tog se ugovora saznaje da je Kršan pripadao Akvileji, ali da su ga u prethodnom ratu 1267. godine osvojile i porušile trupe grofa Alberta.

Zaslugom grofa Giuseppea de Susannia pronađen je u Kršanu prijepis Istarskog razvoda iz 1275.u kojem se između ostalog spominju granice kršanskog (kraškog) područja iz 1125.godine: “I bivši v jutro poli maši, idoše vsa gospoda poli Jezero putem, i tako pridoše na kršansko… s Kršana župan Jakov i Anton. I gospodin Filip Macić kruto se pregovaraše i tužaše da ti od Plomina i Kršana njemu prestupaju prek njega termeni i s pašu i rubeži velike škode čine…I tako komun plominski pokaza listi ki behu pisani na let Božjih 1125. v kom se udržaše da na glavi toga kršanskoga poli Dol k Plominu gredući. Ondi su tri termini od kunfini: kožljanski, plominski i kršanski …I tako stvoreno be: to kare je h Kožljaku, da bude njemu…a kare je u Kršanu da bude njemu…I Škalnica da bude Kršanu…i vsa Sićevica da bude Kršanu…

Kršan je obnovljen u vrijeme Henrika Stemberga, pazinskog kapetana, koji je upravljao patrijarhovim posjedima. Od 1300. do 1600. godine bio je u posjedu obitelji Kerstlein de Pisino (Karscheyner).Njihov je znak u grbu bio šiljak strijele. Prvi su Karscheyneri bili Ivan i Juraj koji su vladali početkom 15. stoljeća. Anton, sin Jurja Karscheynera, tražio je potvrdu Venecije za posjedovanje Kršana i Šumbera. Nakon njih izmjenjivali su se vladari iz porodice Karscheyner, a uz jednog od njih spominje se i legenda koja je povijesno utemeljena u vjekovnim sukobima dvoglavog orla, simbola Pazinske grofovije kojoj je Kršan pripadao i krilatog lava, simbola Venecije. Po toj legendi Juraj Kršanski izazvao je srdžbu Venecije upadajući s uskocima na njezin teritorij.Za njim su u više navrata raspisane potjernice, a u jednom je mletački senat njegovu glavu ucijenio s tisuću dukata. Legenda dalje govori da je Juraj Kršanski na sajmu u Šumberu ubio tri osobe. Uhvatili su ga mletački vojnici i odveli u Kopar gdje je kršanski vlastelin osuđen na smrt, a smrtnu je presudu morao izvršiti zatvorski činovnik jer su se svi ostali bojali osvete.krsan

Kršan je u vrijeme feudalnih podjela Istre pripadao Pazinskoj grofoviji. Mlečani su ga pokušavali osvojiti 1615. i 1617. godine, ali u tome nisu uspjeli. Slijedile su daljnje prodaje i preprodaje kaštela Kršana sve dok nećak baruna de Susannija, vlasnika Kršana, nije prodao Kaštel i imanje Matteu Tonettiju iz Plomina.

Mjesto Kršan danas je sjedište Općine Kršan koja obuhvaća sljedeće Mjesne odbore: Kršan, Potpićan, Vozilići, Plomin, Kožljak, Šušnjevica i Čepić. Na području Općine Kršan, koja se prostire na površini od 124 km2 ,živi 3264 stanovnika (prema popisu stanovnika 2001.godine).

Djeca s ovog područja polaze osnovnu školu u Kršanu, Čepiću i Potpićnu, a u srednju školu uglavnom odlaze u Labin, Pulu, Pazin i Opatiju. Veći broj mještana Kršana zaposlen je u privatnoj radinosti i maloj privredi, manje se stanovnika bavi poljoprivredom, a neki su zaposleni u tvornicama okolnih mjesta ( Potpićan, Labin, Pazin ).

Kršan je prvo naselje nakon veoma frekventne raskrsnice za Pulu, Rijeku i Pazin u Vozilićima. Na povišenom terenu udaljenom od glavne ceste nalazi se stari grad Kršan. U starom gradu je crkva posvećena svetom Antunu opatu, župni ured, arhiv i dobro sačuvana četvrtasta kula. Ostatak obrambenog sistema kaštela pretvoren je u stambeni prostor kojim se koristi veoma mali broj stanovnika. Uz cestu u pravcu Pazina smještena je osnovna škola, pošta, nekoliko gostionica, pekarnica, privatne trgovine i zanatske radnje. Na groblju je mala crkvica posvećena svetom Jakovu. Dok su starije privatne kuće udaljenije od glavne ceste, nove se uglavnom grade uz samu cestu.

Kako se Kršan nalazio na vrlo prometnom raskršću putova, već je 1870. godine u njemu postojala pošta, a ubrzo i jedna od prvih autobusnih i željezničkih stanica na tom području.

 stari_krsanNajbliža manja mjesta u blizini Kršana su Čepić, Potpićan, Sveta Nedelja (Nedešćina) i Vozilići.

U Kršanu su najčešća prezimena: Sošić, Fable, Peršić, Ivašić, Brenković, Longović, Orašken, Juranić, Blašković, Carić, Barak, Derosi, Runko, Veljak, Lazarić, Vidak, Baća, Burul; imena: Marija, Kata, Frane, Pepa, Bruna, Bruno, Rina, Rino, Renata; obiteljski nadimci: Marčići, Sršeni, Markoni, Rošeti i Popelini.

Podataka ili legendi o podrijetlu prezimena stanovnika Kršana nema. Imena su uglavnom domaća ili talijanska, a u novije je vrijeme među mladima uočljiv trend davanja stranih imena.

Mjesni govor Kršana karakterizira istovremeni konzervatizam i evolutivnost, a prema jezičnim osobinama pripada čepićkoj skupini ikavsko-ekavskog rubnog poddijalekta.

                                                                                               Nada Peršić