Kontesa Tonetti ukrašena Zlatelinim tradicionalnim nakitom

Za potrebe oživljavanja Plomina i bogate kulturne baštine Kršanštine Zlatela je kontesi Tonetti (Vedrana Juričić) posudio tradicijski nakit ovih prostora, i to raćine, kolajnu i piružin.