foto ZLATELA na 51. smotri narodne glazbe i plesa Istre u Buzetu

Zlatela nastupila 11.rujna. 2016. godine na 51. smotri narodne glazbe i plesa Istre. Foto je od odradila naša draga članica Marijana Smolić.

 

20

7

6

5

3

2

7