Kontakt

Kulturno umjetničko društvo “Ivan Fonović Zlatela” Kršan
Pristav bb
52232 Kršan, Istra, Croatia

Matični broj:
1270842
OIB:

22173089047

IBAN:
HR0924020061100126239

Žiro račun:
Erste br. 2402006 – 1100126239

Predsjednik: Zoran Karlić
E-mail – kud.i.f.zlatela.krsan@gmail.com
Mob – 00385 91 9183612
Tel. (privat.) 00385 52 867775

Dopredsjednik : Saša Runko
Mob – 00385 915335397

Tajnica : Ana Licul
Mob – 00385 917349348